E-shop
Společnost AVEFLOR Výroba na zakázku Vlasová kosmetika AVEWOMAN a AVEMAN Veterinární přípravky Zdravotnické prostředky a léčiva
 

Certifikáty

Snahou vedení společnosti je dosáhnout trvalé vzájemné důvěry mezi společností a jejími partnery, stejně jako pocitu spoluzodpovědnosti všech pracovníků za kvalitu výrobků a stabilně dobré pověsti firmy.

K tomuto účelu byl ve společnosti zaveden integrovaný systém managementu jakosti odpovídající ustanovením mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2000. Do požadavků této základní normy jsou v systému managementu jakosti včleněny požadavky správné výrobní praxe (GMP), požadavky norem pro zdravotnické prostředky (ČSN EN ISO 13 485), pro životní prostředí (ČSN EN ISO 14 001) a pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OHSAS 18 001). Uváděné mezinárodní normy představují uznávaný standard v Evropě i ve světě zvyšující důvěryhodnost dodavatele.

Zavedený integrovaný systém managementu jakosti zahrnuje všechny významné firemní procesy a činnosti od zjištění požadavku zákazníka přes návrh a vývoj nového nebo inovovaného výrobku, jeho výrobu a kontrolu až po předání výrobku zákazníkovi včetně souvisejících servisních činností.

Historie budování integrovaného systému managementu jakosti u společnosti začíná v roce 1999. Na jaře roku 2000 byla společnost poprvé certifikována zahraniční organizací SGS Yarsley International Certification Services. V průběhu roku 2003 byl systém managementu uzpůsoben požadavkům novely normy ČSN ISO 9001:2000 a byly do něj vloženy požadavky managementu životního prostředí a bezpečnosti práce. Na podzim roku 2003 proběhla certifikace integrovaného systému společnostmi SGS United Kingdom Ltd. a SGS Société Générale de Surveillance SA Switzerland.

Integrovaný systém managementu jakosti je trvale rozvíjen a jeho funkce, účinnost a efektivnost jsou pravidelně prověřovány interními audity, audity smluvních odběratelů, inspekcemi GMP státních autorit i nezávislými certifikačními organizacemi.

Společnost vlastní certifikáty podle norem:

Společnost vydala na roky 2016–2021 Politiku integrovaného systému managementu, kterou si zde můžete prohlédnout ( str. 1 , str. 2 ) nebo stáhnout ve formátu pdf.

Novinky