E-shop
Společnost AVEFLOR Výroba na zakázku Vlasová kosmetika AVEWOMAN a AVEMAN Veterinární přípravky Zdravotnické prostředky a léčiva
 

Druhy hnacích plynů

Společnost AVEFLOR, a. s. používá do vlastních výrobků a do výrobků vyráběných pro smluvní partnery širokou škálu hnacích plynů používaných v aerosolovém průmyslu:

PROPAN-BUTAN

Nejvíce používaným hnacím plynem pro bezvodá prostředí nebo pro výrobky s malým obsahem vody je zkapalněný plyn propan-butan jako směs n-butanu, propanu a iso-butanu. Kombinací těchto látek vzhledem k jejich rozlišným fyzikálně-chemickým parametrům dosahují výrobci aerosolových přípravků požadovaných tlaků uvnitř aerosolových nádobek, které zaručují pro konečného zákazníka jejich bezproblémové používání. V naší společnosti se propan-butan jako hnací plyn nejvíce používá do laků a pěn na vlasy, do deodorantů a antiperspirantů a do různých veterinárních přípravků.

DIMETHYLETHER

Pro svoji částečnou rozpustnost a dobrou snášenlivost s vodou je do aerosolových přípravků s vyšším obsahem vody používán jako hnací plyn dimethylether. Oproti propan-butanu má z hlediska hořlavosti tu výhodu, že ač je sám hořlavý, jeho směs s vodou již hořlavá není. Určitou nevýhodou je však jeho vyšší cena, tato nevýhoda je částečně kompenzována možností použití vody jako rozpouštědla do aerosolových přípravků, která je levnější než běžně používaná rozpouštědla, jako je např. ethylalkohol. V naší společnosti se dimethylether jako hnací plyn používá např. do osvěžovačů vzduchu a do speciálních malířských aerosolových přípravků.

CO2 a DUSÍK

Třetí skupinu hnacích plynů ve společnosti AVEFLOR používaných tvoří oxid uhličitý a dusík. Jejich nespornou výhodou je nízká cena a možnost použití zejména dusíku jako hnacího plynu do aerosolových nádobek dvouplášťových nebo vybavených pohyblivým pístem nebo do aerosolových nádobek s vloženým sáčkem spojeným s ventilkem, tzv. systém „bag on valve“. Tato skupina hnacích plynů se používá zejména pro plnění kosmetických aerosolových přípravků, na které jsou kladeny zvýšené nároky z hlediska pachových zkoušek, např. u osvěžovačů obličeje, tváře apod., v případě dusíku a speciálních aerosolových systémů je jejich použití obvyklé u např. pěn a gelů na holení.

VZDUCH

Z hlediska ceny je nejvýhodnějším hnacím plynem vzduch, jeho použití je však omezené, ve společnosti AVEFLOR se používá převážně pro smluvní partnery pro plnění např. hasicích sprejů. Dále může jako hnací plyn nahrazovat dusík při plnění popsaných o odstavec výše.

TETRAFLUORETHAN

Především do zdravotnických prostředků a také tam, kde to požaduje složení plněných aktivních roztoků se používá jako hnací plyn tetrafluorethan dodávaný do naší společnosti pod obchodním názvem Solkane 134 a, jehož nespornou výhodou je jeho nehořlavost.

ISOPENTAN

Hnací plyn, který se používá do gelů na holení jako přídavek, který způsobuje napěnění galu při styku s pokožkou.


Novinky