E-shop
Společnost AVEFLOR Výroba na zakázku Vlasová kosmetika AVEWOMAN a AVEMAN Veterinární přípravky Zdravotnické prostředky a léčiva
 

Technologie

Vlastníme tyto technologie:

 1. Technologie výroby aerosolů;
 2. Technologie výroby BOV aerosolů;
 3. Technologie výroby kapalných výrobků do plastových nebo skleněných obalů.

TECHNOLOGIE VÝROBY AEROSOLŮ

Společnost AVEFLOR, a.s. vyrábí aerosoly od svého založení v roce 1995. Aerosolové balení výrobků je jednoduchým dávkovacím systémem. Aerosolová nádobka je ocelová, hliníková, skleněná nebo z plastu, je pevně uzavřená pertlovaným aerosolovým ventilem. Nádobka obsahuje směs kapaliny, prášků, emulze nebo suspenze a hnacího plynu, který vytlačuje směs z nádobky ven přetlakem přibližně 0,4–0,9 MPa.

Roztoky, suspenze nebo některé emulze se v AVEFLOR, a.s. připravují ve 3 nerezových tancích o objemu 1 m3, v nerezovém tanku 3,6 m3 nebo v mobilních zásobnících menší velikosti. Klasické emulze se připravují v nerezových duplikovaných zásobnících o velikostech 0,6 m3 a 2 x 2 m3. Ze zásobníků je roztok, emulze nebo suspenze čerpána nerezovým potrubím k plnicím linkám švýcarské společnosti PAMASOL (Macromat 2045 a Micromat 2015) umístěným v „čistém prostoru“. Plnicí hlavy nadávkují nerozplněný produkt do nádobky, uzavřou ji aerosolovým ventilem a dovnitř přes aerosolový ventil doplní vhodný hnací plyn. Naplněná a uzavřená nádobka je na plnicí lince v adjustační místnosti doplněna rozprašovačem, aplikátorem nebo spraycapem, uzavřená víčkem, potištěna číslem výrobní šarže a statisticky zvážena. Konečné aerosolové produkty jsou baleny do skupinových obalů podle požadavku zákazníka. Balí se do strečové folie nebo se vkládají do kartónových krabic. Na skupinový obal je zhotovena tiskárnou Willet černobílá etiketa nebo mohou být výrobky umístěny do potisknutých kartónových krabic. Průběh výroby můžete shlédnout na videu.

TECHNOLOGIE VÝROBY MECHANICKÝCH ROZPRAŚOVAĆŮ

Roztoky nebo lehké emulze se připravují ve stejných výrobních zařízeních jako aerosoly s hnacím plynem. Plnicí hlavy plnicí linky švýcarské společnosti PAMASOL umístěné v „čistém prostoru“ nadávkují nerozplněný produkt do nádobky a uzavřou ji ventilem s mechanickým rozprašovačem. Další cesta naplněného výrobku je stejná jako u výroby aerosolů s hnacím plynem.


TECHNOLOGIE VÝROBY BOV AEROSOLŮ

Společnost AVEFLOR, a. s. zahájila výrobu sprejů touto metodou v roce 2007. Jedná se o unikátní technologii, kterou společnost AVEFLOR, a. s. používá jako první v ČR. Pro plnění výrobků touto technologii byly zakoupeny plničky od švýcarské společnosti PAMASOL, která je leaderem na trhu s touto technologií. Co je podstatou této technologie?

Hlavní předností technologie nazývané jako BOV (bag-on-valve) je to, že zabezpečuje oddělení produktu od hnacího plynu. Tím je zabráněno smíšení hnacího plynu a produktu. Toho je dosaženo tak, že produkt je plněn do ventilku se sáčkem (většinou hliníkovým) a plyn je vháněn mezi sáček a nádobku, jak je vidět na přiloženém obrázku .

BOV, Bag-on-valve, aerosoly obsahují roztoky, emulze, suspenze, pěny nebo gely v odděleném sáčku, který je součástí aerosolového ventilu. V prostoru mezi stěnou aerosolové nádobky a odděleným sáčkem se nachází hnací plyn, který pod přetlakem přibližně 0,7–0,9 MPa vytlačuje obsah sáčku ven z nádobky. Roztoky, emulze, pěny nebo gely se připravují v nerezových duplikovaných zásobnících o velikostech 0,6 m3 a 2 x 2 m3. Suspenze se připravují v nerezovém mobilním zásobníku. Ze zásobníků jsou nerozplněné produkty čerpány nerezovým potrubím k plnicímu zařízení švýcarské společnosti PAMASOL umístěném v „čistém prostoru“. Undercrimper uzavře nádobku BOV ventilem za současného vhánění hnacího plynu (vzduchu, dusík). Nádobka naplněná hnacím plynem přechází pod plnicí hlavu, která dávkuje přes aerosolový ventil do nádobky nerozplněný produkt. Naplněná a uzavřená BOV aerosolová nádobka je na plnicí lince v adjustační místnosti doplněna rozprašovačem nebo aplikátorem, uzavřená víčkem, potištěna číslem výrobní šarže a statisticky zvážena. Konečné BOV aerosolové produkty jsou baleny do skupinových obalů podle požadavku zákazníka do strečové folie nebo do kartónových krabic.

Jaké jsou výhody této technologie?

 • absolutní ochrana a integrita produktu;
 • nemíšení produktu s hnacím plynem;
 • bezpečnost: plnění pouze stlačeným vzduchem či dusíkem;
 • nepoužívají se VOC hnací plyny;
 • ohleduplné k životnímu prostředí;
 • aerosol je funkční v jakékoli poloze;
 • možnost použít aerosolové formy i v případě, kdy klasické technologie selhávají (gely, suspenze a emulze).

Jaké výrobky je možné vyrábět jako BOV aerosoly?

 • gely (vlasové a tělové gely, shaving gely, gely pro zdravotnické, potravinářské i technické využití);
 • roztoky, suspenze a emulze;
 • vlasové a tělové přípravky, tekutá mýdla, čistící kosmetické prostředky;
 • zdravotnické prostředky a léčiva;
 • produkty, které nesnesou kontakt s hnacím plynem;
 • produkty šetrné k životnímu prostředí.

Popis obrázku: Do aerosolové nádobky je vložen ventilek typu BOV. V následném kroku je do okolí ventilku vehnán hnací plyn (vzduch či dusík), provedena kontrola tlaku, poté je do sáčku naplněn produkt, nádobka je zvážena a opatřena vhodným rozprašovačem. Výrobek je připraven k použití.

TECHNOLOGIE VÝROBY KAPALNÝCH VÝROBKŮ DO PLASTOVÝCH NEBO SKLENĚNÝCH OBALŮ

V roce 2007 zahájila společnost AVEFLOR, a.s. výrobu kapalných produktů balených do plastových nebo skleněných obalů. Roztoky a emulze se připravují v nerezových duplikovaných zásobnících o velikostech 0,6 m3 a 2 x 2 m3. Suspenze se připravují v nerezovém mobilním zásobníku. Ze zásobníků jsou nerozplněné produkty čerpány nerezovým potrubím k plnicímu zařízení UNIKO, umístěnému v „čistém prostoru“. Zde jsou kapaliny naplněny, uzavřeny uzávěrem a putují po dopravní lince do adjustační místnosti. V dalším kroku jsou produkty označeny číslem výrobní šarže, etiketovány, statisticky zváženy a zabaleny do skupinových obalů. Průběh výroby můžete shlédnout na přiloženém videu.

TECHNOLOGIE VÝROBY GELŮ DO PLASTOVÝCH TUB

Gely se připravují v nerezových zásobnících o velikostech 0,6 m3 a 2 x 2 m3. Ze zásobníků je gel čerpán nerezovým potrubím k plnicímu zařízení UNIKO, umístěnému v „čistém prostoru“. Plnicí zařízení naplní gel do plastové tuby a tubu uzavře tepelným svárem. Naplněný uzavřený gel prochází po dopravní lince do adjustační místnosti. V dalším kroku je každý výrobek označen číslem výrobní šarže, statisticky zvážen a zabalen do skupinového obalu. Uvedenými technologiemi je možné vyrábět do skleněných nebo plastových obalů:

 • léčiva a zdravotnické prostředky;
 • veterinární léčivé přípravky, veterinární přípravky a veterinární technické prostředky;
 • kosmetické prostředky;
 • potravinové doplňky.

Podle formy produktů mohou být vyráběny a plněny do skleněných nebo plastových obalů:

 • roztoky;
 • emulze;
 • suspenze;
 • gely;
 • krémy.

Novinky